Doorgaan naar content

De Friese Energietafel

Wij zijn de Friese Energietafel (FET), een samenwerkingsverband dat zich inzet voor schone energie in Fryslân. We slaan de handen ineen zodat we:

  • Expertise, capaciteit en kennis kunnen bundelen

  • Energievraagstukken gezamenlijk kunnen aanpakken

  • Meer grip en regie hebben op samenhang in de uitvoering

  • Initiatieven kunnen aanjagen en mogelijk maken

Dit willen we bereiken

Net als andere provincies willen we in 2050 onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Dit lijkt nog ver weg, maar het is een hele klus om het energiesysteem te veranderen en anders met energie om te gaan. Daarom zetten we samen de schouders eronder om zo die transitie te versnellen. We sluiten aan bij de mondiale, Europese en nationale klimaatdoelstellingen en we blijven samenwerken zo lang dat nodig is.

In Fryslan vinden al diverse pilots en projecten plaats ter verduurzaming van onze regio.
Hier vind je een overzicht.

Contactpersoon

Meer weten over de FET? Neem contact op met:

Pietsje Hulshoff

Downloads

FET Magazine jan 2024
Download
RES Voortgangsrapportage 1.0 Fryslân
Download
FET Meerjarenplan 2023-2025
Download
FET Samenwerkingsdocument
Download
Regionale Energie Strategie Fryslân
Download
Rapport Systeemstudie Fryslân
Download
Friese energie-initiatieven
Download