Doorgaan naar content
Mienskipsenergie als kloppend hart van de energietransitie

Mienskipsenergie

De kracht van de mienskip

In Fryslân kunnen we als geen ander samen de handen uit de mouwen steken om mooie dingen te bereiken. Met de programmapijler Mienskipsenergie willen we deze kracht nog beter benutten. Want, samenwerken brengt energie! We doen dit onder andere door energieprojecten uit de gemeenschap te ondersteunen en we helpen Friese gemeenten om inwoners te betrekken bij vraagstukken in de openbare ruimte.

De programmapijler Mienskipsenergie bestaat uit twee thema’s:

Participatie

Hoe kunnen gemeenten hun participatiebeleid vormgeven bij energieprojecten?

50% lokaal eigendom

Hoe kunnen we lokaal eigendom stimuleren en mienskipsprojecten ondersteunen?

Programmapijler Mienskipsenergie

Met de pijler Mienskipsenergie willen we in 2030 het lokaal eigendom bij grootschalige energieopwekking vergroten van 12% naar tenminste 50%. Op die manier draagt de mienskip bij aan de overgang naar schone energie én profiteert ervan. Dit is al eerder gedaan, bijvoorbeeld in Garyp waarbij het hele dorp is betrokken bij de ontwikkeling van een van de grootste zonneparken van Nederland.

Fries Energiehuis

Het Fries Energiehuis helpt inwoners en overheden verduurzamen. Onze experts ondersteunen hen graag bij de opzet en organisatie van hun duurzame, gezamenlijke energieproject!

Inwoners van Fryslân en Friese overheden kunnen bij het Fries Energiehuis terecht voor advies, kennisdeling en experiment op het gebied van collectieve, duurzame energieprojecten. Denk aan een dorpswindmolen, zonneparken voor de energievoorziening van een wijk en isolatie van een reeks woningen. Met elkaar bepalen we onder meer de stappen en acties die nodig zijn voor een project en welke betrokken partijen aangehaakt moeten worden.

Meer weten? We zijn telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur via 058-750 50 00. Of stuur een mail naar fet@leeuwarden.nl.

Binnen het Fries Energiehuis komen de thema’s participatie en lokaal eigendom samen op een fysieke én digitale plek voor inwoners en overheden.

Inwoners en gemeenten vinden in het Fries Energiehuis:

Ondersteuning

Bijvoorbeeld met antwoorden op vragen rondom grootschalige energie-opwek, warmte en besparing: Hoe word ik eigenaar van een duurzaam project? Hoe zit dat met lokaal eigendom? Hoe kan ik me beter organiseren om een duurzaam project op te zetten? Hoe kan ik als projectontwikkelaar of gemeente een ‘mienskipsenergieproject’ opzetten? 

Leren van eerdere projecten vanuit de mienskip

In Fryslân zijn al diverse indrukwekkende projecten uitgevoerd samen met de mienskip. Ook zitten er nog projecten in de pijplijn. Die wachten bijvoorbeeld op een vergunning. Er zijn ook projecten komen stil te vallen. Welke projecten zijn al uitgevoerd? Welke zitten er in de pijplijn? Waardoor zijn sommige projecten stilgevallen? Wat kunnen we hiervan leren? Van al deze ervaringen leren we een hoop. We brengen overzicht in lokale energieprojecten van de mienskip.

Een pool van experts voor advies

Bijvoorbeeld op het gebied van zon, wind en begeleiders van grote energieprojecten. 

Het lokaal eigendom vergroten

Wat is de definitie van lokaal eigendom en wat kunnen we doen om dat te vergroten?

Participatie

Hoe kunnen gemeenten de mienskip betrekken bij ontwikkelingen in de openbare ruimte? Wat kunnen gemeenten van elkaar leren voor een juist participatiebeleid?

Start Fries Energiehuis

Vanaf 1 januari 2024 is het Fries Energiehuis open voor vragen van inwoners over collectieve duurzaamheidsprojecten in een wijk, buurt, dorp of stad.

Werksessies

Werksessies met betrokkenen en experts over de inhoud en de vorm van de organisatie van het Fries Energiehuis.

Visiedocument

Visiedocument opgesteld voor bestuurders.

Enquête

Projecten in kaart brengen via een enquête onder overheden en maatschappelijke partijen.

Presentatie

Presentatie van de eerste ideeën voor een Fries Energiehuis.

Contactpersoon

Fries Energiehuis
Wil je meer weten over het starten van een duurzaam, collectief energieproject? Neem contact op met onze experts van het Fries Energiehuis via: 058-750 50 00. Zij zijn bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

Mienskipsenergie
Hoor je bij een van de deelnemers aan de Friese Energietafel en wil je meer weten over Mienskipsenergie of hierbij betrokken worden? Neem contact op met:

Janneke de Haan

Projectleider Mienskipsenergie