Doorgaan naar content

FEA

Friese Energie Alliantie

De Friese Energie Alliantie (FEA) bestaat uit elf betrokken maatschappelijke organisaties die actief deelnemen aan de Friese Energietafel. Met hun eigen kennis, ervaring en vanuit hun eigen achterban willen de organisaties binnen de FEA het verschil maken in Fryslân.

Lokale kansen koppelen

De FEA vertegenwoordigt de mienskip en biedt kansen om het anders te doen. Binnen de Friese Energietafel werkt de FEA samen met de overheden en ze reageren op beleids- en uitvoeringsvoorstellen. De energietransitie is een grote opgave, die plaatsvindt op ieder erf, elk bedrijventerrein, in elke buurt en ieders huis. Het verbinden van al het kleine maakt het totaal groot en duurzaam.

"We willen kansen koppelen. Bijvoorbeeld tussen boeren en een dorp, natuur en opwekking en tussen circulaire woningbouw en warmtetransitie.”

- Ingrid van de Vegte, voorzitter FEA

Contactpersoon

Pietsje Hulshoff

Programmasecretaris FET

Downloads

Visiedocument FEA
Download