Doorgaan naar content
Duurzaam verantwoord leven voor iedereen!

Opwek duurzame elektriciteit

Duurzame elektriciteit met respect voor ruimte

Op grote schaal duurzame energie opwekken op land, zonder dat het ten koste gaat van het mooie Friese landschap: daar draait het om bij deze programmapijler. Hoe ver zijn we? Waar liggen nog kansen en hoe kunnen we daarin nog beter samenwerken? In de Regionale Energie Strategie (RES) van Fryslân hebben we als provincie een gezamenlijke basis gelegd voor duurzame opwek. In de programmapijler Duurzame opwek elektriciteit bouwen we dat verder uit.

De programmapijler Duurzame opwek elektriciteit bestaat uit twee thema’s:

RES

De Regionale Energie Strategie is een document waarin we als energieregio onder meer beschrijven hoe en waar we duurzame elektriciteit (zon en wind) opwekken.

Bekijk
Ruimte

Hoe benutten we de ruimte in Fryslân voor de opwek van duurzame energie met oog voor de schoonheid van het Friese landschap?

Bekijk

Programmapijler Duurzame opwek elektriciteit

In 2021 is in Fryslân de Regionale Energiestrategie vastgesteld. Voor deze langjarige samenwerking hebben we de ambitie om in 2030 tenminste 3 terawattuur (TWh) duurzaam op te wekken. Een groot deel daarvan is al gerealiseerd met zonne- en windenergie. Een ander deel moeten we nog invullen.

Monitoren

Een belangrijk onderdeel van deze programmapijler is monitoren. Elke twee jaar meten we hoe ver we op koers liggen. Op die manier kunnen we bijsturen waar nodig.

Zon op dak

Op welke daken in Fryslân liggen al zonnepanelen? Waar zit nog potentie? Waar lopen we tegenaan met zon op dak? Met welke gezamenlijke strategie kunnen we meer zonne-energie realiseren vanaf de daken in Fryslân? Zon op Dak is de eerste trede van de zonneladder. Ondanks de huidige realiteit met de netcongestie kijken we hoe zon op dak verder gestimuleerd kan worden. De verkenning is uitgevoerd. Eind 2023 kijken we welke maatregelen we gezamenlijk kunnen oppakken – de stap van ideeën naar planvorming.

Contactpersoon

Wil je meer weten over de opwek van duurzame elektriciteit in Fryslân? Of wil je hierbij betrokken worden? Neem contact op met

Pietsje Hulshoff

Programmasecretaris Friese Energietafel

Downloads

RES Voortgangsrapportage 1.0 Fryslân
Download
Regionale Energie Strategie Fryslân
Download