Doorgaan naar content

Iedereen kan verduurzamen

Iedereen kan energie besparen door duurzamere keuzes te maken en woningen te isoleren. Dit pakken we in Fryslân samen op. Het is namelijk efficiënter én effectiever.  We helpen initiatieven op weg en zetten ons in om energie-armoede tegen te gaan.  Ook willen we de regionale bedrijven samenbrengen onder één uitvoeringsloket.

Gezamenlijke aanpak isolatie

We werken in Fryslân aan een gezamenlijke uitvoer van de Regeling Lokale Aanpak van het Nationaal Isolatieprogramma. Hiermee kunnen Friese inwoners met een koopwoning met een D-, E-, F- en G-energielabel subsidie aanvragen voor het isoleren van hun huis. Door deze gezamenlijke aanpak gebeurt de subsidieaanvraag voor iedereen op dezelfde manier en met dezelfde voorwaarden.

Energiearmoede

In Fryslân vinden we het belangrijk dat iedereen kan meedoen en kansen krijgt om energie te besparen en hun woning te verduurzamen. Vanuit de Friese Energietafel organiseren we meerdere keren per jaar de werkgroep Energiearmoede waarin Friese overheden, woningcorporaties en maatschappelijke partners samenkomen om best practices te delen en uitdagingen rondom energiearmoede te bespreken.

Fries subsidieplatform

We werken in Fryslân aan een gezamenlijke uitvoer van de Regeling Lokale Aanpak van het Nationaal Isolatieprogramma. Hiermee komt in 2024 een nieuw subsidieplatform online voor Friese woningeigenaren. Inwoners kunnen dit platform straks vinden op hun eigen gemeentelijk energieloket. Zij vinden er informatie en kunnen advies inwinnen over isolatiesubsidies en de uitvoering van een isolatiemaatregel.

Contactpersoon

Wil je meer weten over het thema Buurtplannen? Of wil je hierbij betrokken worden? Neem contact op met:

Tine Postma
Projectleider Warmtetransitie & energiebesparing