Doorgaan naar content
Samen als één duurzaamheidsteam voor Fryslân

Warmtetransitie & energiebesparing

Naar een aardgasvrij Fryslân

Hoe kunnen we met milieuvriendelijke manieren onze gebouwen warm houden? Daar draait het om in de programmapijler Warmtetransitie en energiebesparing. We staan namelijk voor de uitdaging om alle gebouwen in Fryslân aardgasvrij te maken voor 2050. Hierbij is het belangrijk dat we de energie betaalbaar houden. Daarom speelt energiebesparing hier ook een grote rol in.

De programmapijler Warmtetransitie & energiebesparing bestaat uit drie thema’s:

Buurtplannen

Friese gemeenten gaan gezamenlijk aan de slag met een wijk-, buurt- of dorpsplan voor de warmtetransitie.

Bekijk
Energiebesparing

Hoe minder energie we nodig hebben, hoe minder we hoeven op te wekken. Isolatie is hierbij het sleutelwoord. Energie-armoede speekt hier ook een rol in.

Bekijk
Techniek

Nieuwe oplossingen voor warmte zoals groen gas of aquathermie vragen om andere technieken. Hoe kunnen we omgaan met de technische, juridische en economische aspecten hiervan?

Bekijk

Programmapijler Warmtetransitie en energiebesparing

Duurzame oplossingen voor warmte, woningen beter isoleren, energie-armoede en leefbaarheid: in Fryslân pakken we de warmte-opgave zoveel mogelijke gezamenlijk aan. Zo kunnen komen we tot een aanpak komen die past bij onze provincie. We bundelen de krachten van gemeenten, lokale initiatieven en andere betrokkenen. Hiermee stroomlijnen we kennis, processen, capaciteit en financiën. Zo kunnen we inwoners beter helpen om te verduurzamen. Sinds 2023 valt de warmtetransitieze pijler van de FET onder het Nationaal Programma Lokale Warmte (NPLW).

Fries subsidieplatform

We werken in Fryslân aan een gezamenlijke uitvoer van de Regeling Lokale Aanpak van het Nationaal Isolatieprogramma. Hiermee komt in 2024 een nieuw subsidieplatform online voor Friese woningeigenaren. Inwoners kunnen dit platform straks vinden op hun eigen gemeentelijk energieloket. Zij vinden er informatie en kunnen advies inwinnen over isolatiesubsidies en de uitvoering van een isolatiemaatregel.

Contactpersoon

Wil je meer weten over Warmtetransitie en energiebesparing in Fryslân? Of wil je hierbij betrokken worden? Neem contact op met:

Tine Postma

Projectleider Warmtetransitie & energiebesparing