Doorgaan naar content

Integraal Programmeren

Met het thema Integraal Programmeren pakken we het hele Friese energiesysteem en de bijbehorende energie-infrastructuur aan voor duurzame elektriciteit, gassen en warmte.

Het Friese energiesysteem van de toekomst

We gaan een flexibel energiesysteem ontwikkelen met voldoende capaciteit. Hiermee kan het in de toekomst onder andere verschillende vormen van duurzame energie leveren, energie opslaan en voldoen aan de energievraag én het aanbod van energie. Door vooruit te denken, vinden we oplossingen voor de complexe uitdagingen in de energietransitie voor de lange termijn.

Lees hier over een klimaatneutraal Nederland in 2050: Nationaal plan energiesysteem (NPE)

Dit doen we

We richten ons op de periode van 2030 tot 2050 en dit gaan we doen: 

  • We brengen de energievraag en het energieaanbod van alle sectoren in kaart. Bijvoorbeeld van bedrijven, industrie, landbouw, wonen en mobiliteit. 

  • We bundelen vraag en aanbod van verschillende energievormen, zoals duurzame elektriciteit, gassen en warmte.  

  • We programmeren met de Friese Energietafel gezamenlijk het nieuwe energiesysteem. Dit doen we telkens twee jaar vooruit. Zo kunnen we inspelen op nieuwe ontwikkelingen en inzichten. 

Energievisie 

We stellen een breed gedragen Energievisie op. Deze beschrijft de uitgangspunten waarmee we in Fryslân een duurzaam en goed werkend energiesysteem gaan ontwerpen. Dit doen we in 3 stappen: 

Stap 1: inzicht vergroten 

We hebben zoveel mogelijk data en informatie verzameld van energievraag en -aanbod. Op deze manier beschikken we over zoveel mogelijk feiten en vooruitzichten om de Energievisie op de juiste manier te formuleren. Deze data en informatie zijn gebundeld in het Kennisdocument. Dit is een bijlage bij de Energievisie die op dit moment in ontwikkeling is.

Status

Alle data zijn verzameld.  Eind september 2023: we leggen deze inzichten vast als basis voor stap 2. 

Stap 2: Energievisie opstellen 

De Energievisie van Fryslân sluit aan bij het nationaal energiesysteem en de lokale ontwikkelingen vanuit de mienskip. In de Energievisie vertalen we dit naar een afwegingskader waarmee we richting geven aan de gewenste ontwikkeling van het energiesysteem. Bekijk de status in de mijlpalen hieronder.

Stap 3: Ontwikkelvarianten opstellen 

De Friese Energievisie beschrijft de richting van het toekomstig energiesysteem. Met behulp van een afwegingskader, werken we verschillende manieren uit waarop we het energiesysteem kunnen ontwikkelen. 

Status

In november 2023 heeft de Friese Energietafel, na instemming van de covoorzitters van het bestuurlijk overleg Friese Energietafel, het Kennisdocument verzonden naar alle deelnemers van de Friese Energietafel.

Fries subsidieplatform

We werken in Fryslân aan een gezamenlijke uitvoer van de Regeling Lokale Aanpak van het Nationaal Isolatieprogramma. Hiermee komt in 2024 een nieuw subsidieplatform online voor Friese woningeigenaren. Inwoners kunnen dit platform straks vinden op hun eigen gemeentelijk energieloket. Zij vinden er informatie en kunnen advies inwinnen over isolatiesubsidies en de uitvoering van een isolatiemaatregel.

Start Fries Energiehuis

Vanaf 1 januari 2024 is het Fries Energiehuis open voor vragen van inwoners over collectieve duurzaamheidsprojecten in een wijk, buurt, dorp of stad.

Zon op dak

Op welke daken in Fryslân liggen al zonnepanelen? Waar zit nog potentie? Waar lopen we tegenaan met zon op dak? Met welke gezamenlijke strategie kunnen we meer zonne-energie realiseren vanaf de daken in Fryslân? Zon op Dak is de eerste trede van de zonneladder. Ondanks de huidige realiteit met de netcongestie kijken we hoe zon op dak verder gestimuleerd kan worden. De verkenning is uitgevoerd. Eind 2023 kijken we welke maatregelen we gezamenlijk kunnen oppakken – de stap van ideeën naar planvorming.

Werksessies

Werksessies met betrokkenen en experts over de inhoud en de vorm van de organisatie van het Fries Energiehuis.

Bestuurlijk Overleg

In het Bestuurlijk Overleg van de FET is besproken over welke uitgangspunten overeenstemming is en over welke nog verder gesproken moet worden. Er was te weinig tijd om alle onderwerpen die op de agenda stonden aan de orde te laten komen. Een volgend BO FET wordt gepland om deze bespreking af te maken.   

Bestuurlijk Overleg FET Extra

Een Bestuurlijk Overleg FET Extra om inzichten van bestuurders op te halen die als uitgangspunten dienen voor de Energievisie. 

Inzichten ambtenaren en FEA-leden opgehaald

Tijdens de FETte werkdag zijn inzichten van ambtenaren en FEA-leden opgehaald die als uitgangspunten dienen voor de Energievisie.  

Energievisie opgesteld

De werkgroep Integraal programmeren en de werkgroep data hebben in een gezamenlijke bijeenkomst het Kennisdocument afgerond. Op basis van de gegevens van dit document wordt de Energievisie opgesteld. 

Visiedocument

Visiedocument opgesteld voor bestuurders.

Enquête

Projecten in kaart brengen via een enquête onder overheden en maatschappelijke partijen.

Verwerking data en vooruitzichten

De FETte werkdag- de opgehaalde data en vooruitzichten zijn gedeeld en aanvullingen en voorstellen voor verbetering zijn verwerkt. 

Presentatie

Presentatie van de eerste ideeën voor een Fries Energiehuis.

Actorenanalyse en issuematrix

Tijdens de FETte werkdag een actorenanalyse uitgevoerd en voor de actoren/thema’s een issuematrix opgesteld. 

Werkgroep Integraal Programmeren Breed

Tijdens de werkgroep Integraal Programmeren Breed zijn veel issues opgehaald die in Fryslân spelen.

Contactpersoon

Wil je meer weten over Energie-infrastructuur in Fryslân? Of wil je hierbij betrokken worden? Neem contact op met:

Philippine van der Kleij

Projectleider Integraal Programmeren

Downloads

Deze downloads gaan over onderwerpen binnen het thema Integraal Programmeren.

Integraal Programmeren_Energievisie
Download
Integraal Programmeren_Kennisdocument
Download
Kennisdocument tbv Friese Energievisie
Download