Doorgaan naar content

Ruimte

We kunnen de ruimte die we hebben in Fryslân maar één keer gebruiken. Energie is slechts een klein onderdeel van de ruimtelijke puzzel die we leggen. Natuur, woningbouw, landbouw, bedrijvigheid en andere zaken vragen ook om ruimte. Om tot goede keuzes te komen, volgen we het nationale programma NOVEX. Hierin werken alle overheden samen aan een plan voor de inrichting van Nederland.

Opwek Energie Rijksgronden (OER)

Wat zijn de mogelijkheden om hernieuwbare energie op te wekken op Rijksgronden? We hebben een aanvraag voor een verkenning gedaan bij het Ministerie van EZK. Waar kunnen we met steun van de omgeving energie opwekken op rijksgronden, bijvoorbeeld langs snelwegen? Het ministerie van EZK heeft hiervan onlangs vier locaties goedgekeurd om op te nemen in het programma OER. Samen met inwoners, landelijke en lokale overheden en onze maatschappelijke partners bepalen we in 2024 en 2025 hoe we deze onderzoeken gaan uitvoeren.

Meer informatie vind je in dit nieuwsbericht van de Friese Energietafel.