Doorgaan naar content

Energieopwek op rijksgronden

Vorig jaar droeg de Friese Energietafel elf Friese locaties aan om op te nemen in het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER). Het ministerie van EZK heeft hiervan vier locaties goedgekeurd. Op deze locaties willen we energie opwekken op rijksgronden, bijvoorbeeld langs spoor- en snelwegen. Samen met inwoners, landelijke en lokale overheden en onze maatschappelijke partners bepalen we in 2024 en 2025 hoe we deze onderzoeken gaan uitvoeren.

De locaties die nu niet zijn toegevoegd aan het programma worden wellicht in een later stadium toegevoegd. Dit hangt af van verdiepende quickscans en prioritering.

Friese locaties OER

De Friese locaties die nu onderdeel zijn van het programma OER:

Deinum en Hindelopen

Deze locatie bevindt zich op grond van ProRail in de gemeenten Leeuwarden en Súdwest-Fryslân. In 2024 gaan ProRail en de Friese Energietafel de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de ontwikkeling van de locaties bespreken en afspraken maken over het vervolg.

Spoorlijn parallel aan A32

Deze locatie bevindt zich op grond van ProRail in de gemeenten Leeuwarden, Heerenveen en Weststellingwerf. In 2024 gaan ProRail en de Friese Energietafel de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de ontwikkeling van de locatie bespreken en afspraken maken over het vervolg.

A32

Deze locatie bevindt zich op grond van Rijkswaterstaat in de gemeenten Leeuwarden, Heerenveen en Weststellingwerf. In 2024 gaan RWS en de Friese Energietafel de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de ontwikkeling van de locatie bespreken en afspraken maken over het vervolg.

A31/N31

Deze locatie bevindt zich op grond van Rijkswaterstaat in de gemeenten Harlingen, Waadhoeke, Súdwest-Fryslân, Leeuwarden, Tytsjerksteradiel en Smallingerland.. In 2025 gaan ProRail en de Friese Energietafel de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de ontwikkeling van de locatie bespreken en afspraken maken over het vervolg.