Doorgaan naar content

Samen aan de slag met de warmtetransitie

Elke gemeente staat voor de uitdaging om gebouwen duurzaam te verwarmen. Binnen het thema Buurtplannen bundelen we kennis en stroomlijnen we processen. Hiermee kunnen we een grote efficiencyslag slaan binnen deze opgave.

Grote database voor heel Fryslân

Waar staan de Friese gemeenten als het gaat om de warmtetransitie? Waar zijn ze al mee bezig en welke startwijken zijn aangewezen? Wat kunnen we daarvan leren?  We bouwen een grote database op waarin we per wijk, buurt of dorp zoveel mogelijk informatie rondom de warmtetransitie opnemen. Zo kunnen we onderling van elkaar leren en de warmtetransitie binnen Fryslân monitoren.

Fries subsidieplatform

We werken in Fryslân aan een gezamenlijke uitvoer van de Regeling Lokale Aanpak van het Nationaal Isolatieprogramma. Hiermee komt in 2024 een nieuw subsidieplatform online voor Friese woningeigenaren. Inwoners kunnen dit platform straks vinden op hun eigen gemeentelijk energieloket. Zij vinden er informatie en kunnen advies inwinnen over isolatiesubsidies en de uitvoering van een isolatiemaatregel.

Contactpersoon

Wil je meer weten over het thema Buurtplannen? Of wil je hierbij betrokken worden? Neem contact op met:

Tine Postma
Projectleider Warmtetransitie & energiebesparing