Doorgaan naar content

Nieuwe warmtetechnieken onderzoeken

Groen gas, aquathermie, bodemwarmte, geothermie en waterstof: welke vormen van duurzame energie zijn er en welke technieken passen we toe? In deze werkgroep brengen we de verschillende technieken in kaart. We onderzoeken de kansen voor deze duurzame energiebronnen en kijken hoe we deze technieken kunnen inzetten in Fryslân.

Fries subsidieplatform

We werken in Fryslân aan een gezamenlijke uitvoer van de Regeling Lokale Aanpak van het Nationaal Isolatieprogramma. Hiermee komt in 2024 een nieuw subsidieplatform online voor Friese woningeigenaren. Inwoners kunnen dit platform straks vinden op hun eigen gemeentelijk energieloket. Zij vinden er informatie en kunnen advies inwinnen over isolatiesubsidies en de uitvoering van een isolatiemaatregel.

Contactpersoon

Wil je meer weten over het thema Buurtplannen? Of wil je hierbij betrokken worden? Neem contact op met:

Tine Postma
Projectleider Warmtetransitie & energiebesparing