Doorgaan naar content

Webinar Friese Energievisie

Vanavond organiseerden we een webinar over de Friese Energievisie voor Friese volksvertegenwoordigers. Dit was een vervolg op de fysieke bijeenkomsten die we organiseerden op 30 november 2023 en op 18 maart 2024. We informeerden de gemeenteraadsleden en statenleden over de Friese Energievisie, die op dit moment in conceptvorm ter beoordeling bij de gemeentecolleges ligt. Ook gingen we dieper in op thema's als: het energiesysteem van de toekomst, mienskipsenergie en energiegemeenschappen en de warmtetransitie.

Alleen met elkaar

We vinden het belangrijk om de raads- en statenleden goed te betrekken bij het proces en de inhoud van de Friese Energievisie. De Friese Energietransitie is een flinke opgave die we alleen met elkaar voor elkaar gaan krijgen.  

Vanaf mei kunnen de Colleges de concept-visie desgewenst delen met hun gemeenteraadsleden. Die hebben vervolgens tot het zomerreces de tijd om hun vragen en bedenkingen met ons te delen.

Dank aan alle mensen die deelnamen aan het webinar en voor de vragen die zijn gesteld.

Terugkijken

Het webinar is terug te kijken via deze link.

Het kennisdocument dat tijdens het webinar een aantal malen ter sprake kwam, vindt u hier.