Doorgaan naar content

Kennisdocument voor Friese Energievisie geeft inzicht

Aan de Friese Energietafel werken we met elkaar aan een Friese Energievisie. Deze visie beschrijft hoe we van 2030 tot 2050 tot een Fries goed werkend energiesysteem komen in relatie tot andere ontwikkelingen in de ruimte. Om tot deze energievisie te komen, moeten we diverse keuzes maken, waar we met elkaar achter staan. Om al deze keuzes voor een energievisie te kunnen maken, hebben we eerst alle mogelijkheden en beperkingen van het Friese energiesysteem onderzocht. Vervolgens hebben we de toekomstige vraag een het aanbod van energie in kaart gebracht. Dit alles is in een kennisdocument uiteengezet. Hiermee is een samenvatting ontstaan van de belangrijkste inzichten in het huidige en verwachte Friese energiesysteem.  

Maar eerst over de Friese Energievisie. Want wat is het en waarom is het nodig? Een energievisie helpt regio’s in Nederland bij het maken van de overgang van fossiele brandstoffen naar schone energiebronnen. Ook helpt het bij het maken van de keuze welke energiebronnen er dan worden ingezet en op welke plekken in het landschap deze wel of niet mogen komen. Verder helpt het bij het versterken van het elektriciteitsnetwerk, wat belangrijk is om weer ruimte op het elektriciteitsnet te krijgen. En een energievisie helpt bij het maken van keuzes over lokale opwek van energie vanuit de omgeving. In Fryslân vinden we dat laatste ook bijzonder belangrijk, omdat we de lusten, lasten en zeggenschap zo veel als mogelijk binnen Fryslân willen houden.  Zo kunnen we de Friese brede welvaart behouden met ruimte voor gezonde bedrijven, landbouw, mobiliteit en een prettige leefomgeving.  

Kennis geeft inzicht  

Om al deze keuzes voor een energievisie te kunnen maken, hebben we, met de deelnemers aan de Friese Energietafel, eerst alle mogelijkheden en beperkingen van het Friese energiesysteem onderzocht en in een kennisdocument uiteengezet. Kennis geeft immers inzicht. Het kennisdocument beschrijft drie inzichten: 

  1. Fryslân kan aan zes belangrijke knoppen draaien in het energiesysteem. Deze zes knoppen zijn van grote invloed op de (efficiënte) inrichting van het Friese energiesysteem. Zij bieden ons de keuzes die gemaakt moeten worden. 

  2. Regionaal zijn er verschillende type gebieden waar energievraag, -aanbod en –infrastructuur variëren. Sommige knoppen zijn daarom effectiever in het ene gebied dan in het andere.  

  3. Er is niet één manier om het energiesysteem in 2050 in te richten. Er zijn verschillende scenario’s en perspectieven beschikbaar. Verschillende perspectieven zijn bekeken en geanalyseerd voor Fryslân. 

Consultatie 

De Friese Energievisie wordt naar verwachting in mei ter consultatie verstuurd naar de Colleges van de Friese gemeenten en de Provincie. Zij kunnen deze visie daarna desgewenst delen met hun gemeenteraadsleden en statenleden. In het najaar ronden we de visie af en maken we de Friese Energievisie definitief.