Doorgaan naar content

Webinar Concept-Energievisie Fryslân

Op 30 mei ’24 is een webinar gehouden voor de volksvertegenwoordigers en FEA-leden over de inhoud van de Concept-Energievisie van Fryslân. Deze energievisie is belangrijk voor nu en de generatie(s) die na ons gaan komen. 

Waar ging het over?

Na een presentatie over de concept-energievisie werden er veel vragen gesteld. Vragen over de ambitie van Fryslân en de leidende principes ofwel vuistregels voor de inrichting van het energiesysteem van de toekomst. Hoe zorgen we dat energie voor iedereen beschikbaar blijft? En betaalbaar en schoon? Hoe zorgen we dat we onafhankelijk worden van energie uit landen waar we niet van afhankelijk zouden willen zijn? Ook werden vragen gesteld over het akkoord van het nieuwe kabinet en de gevolgen voor de Friese visie, onder andere over het toepassen van kernenergie. Ook kwamen groen gas, warmtenetten en aquathermie aan de orde.
De Friese energietafel zal initiatieven blijven verbinden en vraag en aanbod bij elkaar brengen.

Terugkijken en vervolg

Wil je de vervolgstappen weten richting de definitieve visie en het webinar terugkijken? Het webinar duurt een uur en is terug te kijken tot in ieder geval 30 juni 2024 via deze link. Het doel is om de Concept-Energievisie eind 2024 vast te laten stellen door Gedeputeerde Staten, na consultatie van alle volksvertegenwoordigers en de FEA.